MKD Bijeenkomsten

Binnenkort organiseert MKD bijeenkomsten om de relatie tussen melkveehouder en kalverhouder te versterken en ervaringen uit te wisselen. We nemen u graag mee naar de stal van een kalverhouder, waarbij het de kans aanwezig is dat u uw eigen kalveren ziet. Ook zal een kalverspecialist zijn ervaringen over MKD Driehoek kalveren vertellen. Als afsluiting is er een stamppotbuffet.  De bijeenkomsten zullen om 10:30 uur  starten en ongeveer rond 13:30 uur worden afgesloten

 

Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

Vrijdag 18 januari in Staphorst

Deze bijeenkomst is inmiddels geweest. Bekijk hier de foto’s

Woensdag 23 januari in Veghel. Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden.

Vrijdag 25 januari in Vaassen

 

Mocht u zich alvast willen opgeven kan dit natuurlijk ook via info@mkddriehoek.nl of via uw vertegenwoordiger.

Automatisch afmelden kalveren geleverd aan de MKD Driehoek

Het afmelden van kalveren kan voor u gemakkelijker worden. Wanneer u een machtiging afgeeft worden de kalveren automatisch afgemeld door MKD. Dit kunt u op de RVO site aangeven.

Ga naar Registratie en melding doorgeven.

Ga vervolgens naar Runderen melden en log in met uw inloggegevens.

Bij machtigingen klikt u op beheren machtigingen, vervolgens klikt u op verstrekken machtiging.

Vul hierbij de volgende gegevens in:

Relatienummer: 200773851, Postcode 8280 AC, Huisnummer 128.

Vervolgens klikt u op meldingen en vervolgens op vastleggen.

Mocht u hierbij problemen ondervinden dan kunt u uw vertegenwoordiger vragen om extra informatie of een mail sturen voor een uitgebreide handleiding. Uw vertegenwoordiger kan desgevraagd een pdf bestand via Whats app versturen met hierin een duidelijke handleiding.

Volledig nieuw transportmiddel

Nieuw transportmiddel

Sinds  januari 2018 rijdt de MKD Driehoek voor vervoer van de kalveren vanaf melkveehouder naar kalverhouder met een nieuw transportmiddel. Met deze oplegger kunnen per keer een 80 tal kalveren vervoerd worden. Het plannen van het transport is nu een stuk gemakkelijker dan met een trailer van 25 kalveren.

Dierwelzijn

De kalveren komen bij de melkveehouder na het wegen en classificeren in een oplegger met een klimaat beheersing voor alle seizoenen van het jaar. Het dierwelzijn van het kalf was door het rechtstreekse vervoer al verbeterd, maar nu door de oplegger met de klimaat beheersing wordt deze nogmaals verhoogd. Ook heeft de in de oplegger aanwezige drinkinstallatie een positieve invloed op het welzijn van het kalf tijdens het transport naar de kalverhouder.

Workshops MKD Driehoek

Workshops MKD Driehoek:

De eerste workshop van dit seizoen heeft plaats gevonden in het dorpshuis ’t Griffioentje  te Oldelamer(Frl).

Diverse workshops voor dit seizoen zijn gehouden. Na de opening door de regionale inkoopadviseurs werd d.m.v. een stukje historie van de kalversector de opstap gemaakt voor het onderwerp van de workshop “Epigenetica”. De algemene toelichting  op de terugkoppeling van de ”MKD Kengetallen”en de “kwartaal rapportage” gaven een verschil van groeipotentie van de bika’s aan.

Om één van de oorzaken van de verschillen in groeipotentie nader toe te lichten hebben we de heer Gerrit Hegen uitgenodigd. Deze nam ons mee op het terrein  van de “Epigenetica”. Dit keer specifiek voor de droogstand en opfok van de kalveren.

Door middel  van een presentatie en de praktijkvoorbeelden op een melkveebedrijf van  één van de deelnemers van de workshop werd de leerzame middag afgerond.

De komende jaren gaan we meerdere facetten van  “Epiginetica”  behandelen in onze workshops.

 

MKD Driehoek werkt samen met Fleckvieh stamboek

MKD Driehoek heeft prettige  samenwerking met het Fleckvieh stamboek.

Review

De samenwerking met jullie gaat naar alle tevredenheid. Wij horen van steeds meer leden dat ze naar volle tevredenheid kalveren via jullie afleveren. Ook worden de positieve verhalen van onze leden breed uitgedragen binnen hun familie- en kennissenkring. Dit heeft binnen mijn eigen kring ook al nieuwe klanten voor jullie opgeleverd. Ook leveren wij thuis de kalveren naar volle tevredenheid naar jullie. Mijn moeder heeft weer meer plezier in het kalveren voeren nu ze weet dat ze goed betaald worden. Zij kijkt al uit naar morgen om te zien wat de Belgen opbrengen. Wij hopen van harte op een prettige voortzetting van deze samenwerking.

Martijn te Geershuis, penningmeester FLV Stamboek

Lees hier meer over het fleckviehstamboek.

Kennisdeling essentieel voor een goede start van uw kalf

Juist nu hebben melkveehouder en kalverhouder elkaar nodig

Doordat de handel in kalveren moeizaam verloopt zijn lichte kalveren steeds moeilijker te plaatsen. LTO-vakgroepen Melkveehouderij en Vleeskalverhouderij hebben daarom met andere sectorpartijen het plan Totaal aanpak Vitaal, Gezond en Duurzaam Kalf opgesteld.

Kennisdeling en goede samenwerking essentieel voor goede start kalf

“Deze kennisdeling heeft tot doel het verbeteren van diergezondheid en de kwaliteit van de kalveropfok. Experts, kalverhouders en melkveehouders gaan tijdens een aantal bijeenkomsten met elkaar in gesprek over verschillende facetten van de opfok van kalfjes. Niet alleen kennis delen is belangrijk, maar ook een goede samenwerking tussen de melkveehouder en de kalverhouder is belangrijk. Dat stimuleren we op deze manier” zo vermeldt LTO op haar website.

Melkveehouder kan zijn voordeel doen met goede samenwerking

De MKD Driehoek is een “Vitaal en Duurzaam kalf PLUS” project. De PLUS staat voor een directe samenwerking tussen melkveehouder en kalverhouder. De bika’s van de MKD Driehoek, worden rechtstreeks vanaf de melkveehouder naar de kalverhouder getransporteerd. Hiermee wordt een, door onderzoek aangetoonde stressvolle tussenstop, van de bika’s vermeden.

Nieuwe ontwikkelingen binnen MKD

  • Recent is voor de MKD Driehoekleden een vrijblijvende bedrijfsscan ontwikkeld. De focus bij deze scan ligt op het terrein van de diergezondheid van de veestapel en de opfok van de kalveren.
  • De eindresultaten van de kalveren worden via de mail toegezonden aan de deelnemende melkveehouders. Uw contactpersoon zal een afspraak met u maken waarbij de resultaten nader worden geanalyseerd.

MKD Driehoek steekt in op langjarige duurzame relatie

Handel in lichte kalveren loopt moeilijker

Doordat de handel in kalveren moeizaam verloopt zijn lichte kalveren steeds moeilijker te plaatsen. Dat heeft zo twee redenen.  Kalveren die in de wintermaanden worden opgezet worden in de zomer maanden geslacht. De zomer is voor het vermarkten van vlees het minst gunstige moment. Omdat het aanbod van kalveren op dit moment hoog is worden de (te) lichte kalveren het eerst opzij geschoven.  Ook de ondergrens voor te lichte dieren schuift op deze manier steeds verder omhoog.

MKD Driehoek en lichte kalveren

De MKD Driehoek streeft naar een win-win situaties met de deelnemende melkveehouders.

De voordelen van een efficiënt transport van de bika’s rechtstreeks naar de kalverstal en een goede samenwerking met de deelnemende melkveehouders zijn een kostenbesparing  en een verhoging van het dierwelzijn.

Deze kostenbesparing wordt door de MKD Driehoek gebruikt voor:

  • Een meerprijs voor de bika’s te betalen
  • Management voor terugkoppeling van informatie (kengetallen)
  • Geven van bedrijfsscan bij de deelnemende melkveehouders
  • Organiseren van workshops

De voordelen van het verbeteren van de diergezondheid op zowel de melkveehouderij als kalverhouderij blijkt altijd een win-win situatie te zijn.