Kennisvergroting

Door samenwerken komen tot verbeterde gezondheid

Door het organiseren van studiegroepen en/of individuele gesprekken wordt de kennis tussen melkveehouder, kalverhouder en dierenarts/ specialisten uitgewisseld. Het doel van de gesprekken is te komen tot verbetering van de gezamenlijke diergezondheid in het algemeen.

Workshops MKD Driehoek:

De eerste workshop van dit seizoen heeft plaats gevonden in het dorpshuis ’t Griffioentje  te Oldelamer(Frl).

Diverse workshops zijn gehouden. Na de opening door de regionale inkoopadviseurs werd d.m.v. een stukje historie van de kalversector de opstap gemaakt voor het onderwerp van de workshop “Epigenetica”. De algemene toelichting  op de terugkoppeling van de ”MKD Kengetallen”en de “kwartaal rapportage” gaven een verschil van groeipotentie van de bika’s aan.

Om één van de oorzaken van de verschillen in groeipotentie nader toe te lichten hebben we de heer Gerrit Hegen uitgenodigd. Deze nam ons mee op het terrein  van de “Epigenetica”. Dit keer specifiek voor de droogstand en opfok van de kalveren.

Door middel  van een presentatie en de praktijkvoorbeelden op een melkveebedrijf van één van de deelnemers van de workshop werd de leerzame middag afgerond.

De komende jaren gaan we meerdere facetten van  “Epiginetica”  behandelen in onze workshops.