Werkwijze

Aanmelden is het begin

De melkveehouder meldt de kalveren per mail of telefonisch aan bij MKD Driehoek.

Bij de melkveehouder

De kalveren worden bij het ophalen gewogen in een gekalibreerde weegschaal. De prijs van het kalf wordt gebaseerd op de markt, geslacht, type, gewicht en wel of niet de bonus.

Transport

Kalveren welke door MKD Driehoek worden gekocht worden rechtstreeks naar de kalverhouderij gebracht.

Vervolg van het traject

MKD Driehoek richt zich op een wisselwerking tussen de kalverhouder en de melkveehouder. In de praktijk houdt dit in dat vanuit de kalverhouderij en de slachterij gegevens beschikbaar zijn over de kalveren van de melkveehouder. Deze informatie wordt teruggekoppeld naar de melkveehouder en komt beschikbaar voor het analyse-team. Dit analyse-team zorgt voor een gericht ondersteuningsplan voor de melkveehouder. Dit om de diergezondheid te verbeteren.

Meer informatie?

Neem contact op met Jan Willem Brouwer | 06 -25 23 13 23 | jwbrouwer@mkddriehoek.nl of vul hier het contactformulier in.