Opbrengsten

Wat zijn de voordelen voor u als ondernemer?

De nieuwe manier van werken binnen de MKD Driehoek levert voor u als ondernemer diverse voordelen op;

• Betere prijs voor kwaliteit
• Opbrengstverhoging bij toename kwaliteit en prestatie
• Bonus-opbrengsten bij bovenmatig presteren
• Langjarige inkoop, ondersteuning en begeleiding

Daarnaast kunt u besparen op de kosten en uw opbrengsten verhogen omdat de MKD Driehoek er op gericht is om te komen tot een optimale diergezondheid.