Nieuwe ontwikkelingen binnen MKD

  • Recent is voor de MKD Driehoekleden een vrijblijvende bedrijfsscan ontwikkeld. De focus bij deze scan ligt op het terrein van de diergezondheid van de veestapel en de opfok van de kalveren.
  • De eindresultaten van de kalveren worden via de mail toegezonden aan de deelnemende melkveehouders. Uw contactpersoon zal een afspraak met u maken waarbij de resultaten nader worden geanalyseerd.