MKD Driehoek steekt in op langjarige duurzame relatie

Handel in lichte kalveren loopt moeilijker

Doordat de handel in kalveren moeizaam verloopt zijn lichte kalveren steeds moeilijker te plaatsen. Dat heeft zo twee redenen.  Kalveren die in de wintermaanden worden opgezet worden in de zomer maanden geslacht. De zomer is voor het vermarkten van vlees het minst gunstige moment. Omdat het aanbod van kalveren op dit moment hoog is worden de (te) lichte kalveren het eerst opzij geschoven.  Ook de ondergrens voor te lichte dieren schuift op deze manier steeds verder omhoog.

MKD Driehoek en lichte kalveren

De MKD Driehoek streeft naar een win-win situaties met de deelnemende melkveehouders.

De voordelen van een efficiënt transport van de bika’s rechtstreeks naar de kalverstal en een goede samenwerking met de deelnemende melkveehouders zijn een kostenbesparing  en een verhoging van het dierwelzijn.

Deze kostenbesparing wordt door de MKD Driehoek gebruikt voor:

  • Een meerprijs voor de bika’s te betalen
  • Management voor terugkoppeling van informatie (kengetallen)
  • Geven van bedrijfsscan bij de deelnemende melkveehouders
  • Organiseren van workshops

De voordelen van het verbeteren van de diergezondheid op zowel de melkveehouderij als kalverhouderij blijkt altijd een win-win situatie te zijn.