Dierwelzijn

Sinds kort in gebruik: volledig nieuw transport

De kalveren komen bij de melkveehouder na het wegen en classificeren in een oplegger met een klimaat beheersing voor alle seizoenen van het jaar. Het dierwelzijn van het kalf was door het rechtstreekse vervoer al verbeterd, maar nu door de oplegger met de klimaat beheersing wordt deze nogmaals verhoogd. Ook heeft de in de oplegger aanwezige drinkinstallatie een positieve invloed op het welzijn van het kalf tijdens het transport naar de kalverhouder.

Deelname aan MKD Driehoek voor gezonde kalveren

Het hoge antibioticaverbruik in de kalversector is de reden om te werken aan een systeem waarbij preventie een belangrijk onderdeel is. Een gezonde melkveestapel levert een gezond kalf voor de kalversector en heeft een lage kostprijs voor de melkveehouder. De MKD Driehoek is erop gericht om te komen tot optimale diergezondheid en prestaties van de runderen en de hieraan gekoppelde producten zoals melk en vlees. Vanaf 2014 werd op kleine schaal gestart met de ontwikkeling van de MKD Driehoek.

De pilot van de MKD Driehoek heeft de afgelopen twee jaar een significante verlaging van het antibioticaverbruik aangetoond.

Meer informatie over de pilot vindt u in onderstaand artikel.

MKD Driehoek: om communicatie te verbeteren.