Over MKD Driehoek

Maak & deel kennis met de MKD  Driehoek!

De M(melkveehouder) K(kalverhouder) D(diergezondheid) Driehoek is een nieuw ontwikkeld project ter bevordering van de algehele diergezondheid van uw veestapel. Uit onderzoek hebben wij kunnen constateren dat een nauwe onderlinge samenwerking en data-analyse tussen verschillende partijen in de melkvee- en vleesveesector cruciaal is voor een succesvolle gezondheidsverbetering van de kalveren.