Organisatie

Inkopers van de MKD Driehoek:

Algemene zaken / geheel Nederland

Jan Willem Brouwer | 06 -25 23 13 23 | jwbrouwer@mkddriehoek.nl


Noord- &  Midden Friesland / Groningen

Erik Jansen


Zuid Friesland / Noord Overijssel

Folkert Jellesma


Overijssel / Gelderland

Jentje van Boven


Friesland

Anita van der Molen


Betuwe

Romee van de Pol


Drenthe

Albert Trip