Maak & deel kennis met de MKD Driehoek!

Een nauwe onderlinge samenwerking tussen melkveehouders en kalverhouders is cruciaal voor een succesvolle gezondheidsverbetering van de sector.

MKD Bijeenkomsten

Meld u hier aan voor een leerzame bijeenkomst!

Lees meer

Automatisch afmelden kalveren geleverd aan de MKD Driehoek

Lees meer

Volledig nieuw transportmiddel

Sinds kort beschikt MKD Driehoek over een volledig nieuw transportmiddel

Lees meer

Melkveehouder

Rechtstreekse, kostenbesparende
afname van uw kalveren
tegen meeropbrengst.

Kalverhouder

Prestatieverhogende verzameling
en analyse van individuele
kalvergegevens.

Diergezondheid

Managementondersteuning en
welzijnscontrole door
dierenarts en specialisten.