Maak & deel kennis met de MKD Driehoek!

Een nauwe onderlinge samenwerking tussen melkveehouders en kalverhouders is cruciaal voor een succesvolle gezondheidsverbetering van de sector.

Volledig nieuw transportmiddel

Sinds kort beschikt MKD Driehoek over een volledig nieuw transportmiddel

Lees meer

Workshops MKD Driehoek

De eerste workshop over "Epiginetica" in Oldelamer is goed bezocht.

Lees meer

Hoe werkt het principe MKD?

Links en rechts hoort u berichten over de MKD Driehoek maar wat is dat nu eigenlijke en hoe werkt het nu precies?

Lees meer

Melkveehouder

Rechtstreekse, kostenbesparende
afname van uw kalveren
tegen meeropbrengst.

Kalverhouder

Prestatieverhogende verzameling
en analyse van individuele
kalvergegevens.

Diergezondheid

Managementondersteuning en
welzijnscontrole door
dierenarts en specialisten.